Nazorg

Goede nazorg vinden we bij Oogkliniek Heuvelrug niet meer dan vanzelfsprekend. Na een ooglaserbehandeling of lensimplantatie houden we uw herstel nauwlettend in de gaten.

De dag na de behandeling komt u voor een eerste controle bij de oogarts of optometrist. We bespreken uw ervaringen en nemen nogmaals de druppelinstructie met u door. Samen met de laserconsulent plant u de vervolgafspraken. Deze kunnen van persoon tot persoon wisselen in aantal en termijnen. Dat is mede afhankelijk van de toegespaste behandeltechniek.

Soms blijkt na een aantal maanden nog een reststerkte te bestaan. We bespreken dan de mogelijkheid van een (gratis) nabehandeling met u. De behoefte aan zo’n nabehandeling komt in minder dan vijf procent voor.

Adviezen voor een vlotte genezing

 • Voor de eerste nacht krijgt u transparante oogschelpen mee om uw ogen te beschermen.
 • Wrijf de eerste 2 tot 3 weken niet in uw ogen.
 • Vermijd stoffige, droge en rokerige ruitmes.
 • Breng de eerste week geen oogmake-up of oogcrème aan.
 • De dag na de behandeling mag u douchen. Houd daarbij wel de ogen zo veel mogelijk gesloten.
 • De eerste weken is sporten niet toegestaan.
 • Vermijd tot twee weken na de behandeling zwembadwater, sauna en zonnebank.
 • (Bij PRK-behandeling) Bescherm uw ogen gedurende een halfjaar tegen zonlicht met een goede zonnebril.

Normale symptomen na een ooglaserbehandeling

 • Geringe lichtgevoeligheid (gebruik daartegen een goede zonnebril)
 • Mistig beeld
 • Branderige en prikkende ogen
 • Droge, schraal aanvoelende ogen
 • Tranende ogen, opgezwollen oogleden
 • (Bij LASIK-behandling) Bloedinkjes op het oogwit

Neem contact met ons op bij

 • Toenemende pijn
 • Toenemende roodheid
 • Vermindering van het zicht, ook na toedienen van kunsttranen
 • Dubbelzien met één oog
 • Zorgen …

Bijwerkingen

Na een laserbehandeling of lensimplantatie kunnen tijdelijk lichte bijwerkingen optreden. Voorbeelden zijn droge ogen en zogenaamde halo’s (lichtkringen rond lichtbronnen in het donker). Soms ziet u een beetje wazig of ervaart u minder contrast.

In het begin kunnen uw ogen droog aanvoelen. Dat is gelukkig goed te behandelen met zogenaamde kunsttranen (druppels). Na verloop van tijd verdwijnen deze bijwerkingen.

Risico’s

Wereldwijd zijn miljoenen mensen met succes verlost van hun bril en contactlenzen. Voor een goed resultaat is deskundigheid van de behandelend oogarts een eerste vereiste. Risico’s en onplezierige neveneffecten kunnen dan tot een minimum worden beperkt.

Het succespercentage van Oogkliniek Heuvelrug is meer dan 98 procent. Ondanks onze deskundigheid, zorgvuldigheid, goede nazorg en innovatieve apparatuur kan een behandeling toch anders verlopen dan voorzien:

 • Er bestaat een kleine kans op ondercorrectie of overcorrectie. Indien na een aantal maanden blijkt dat een reststerkte is overgebleven, bespreken we de mogelijkheid van een (kosteloze) nabehandeling met u.
 • In zeldzame gevallen loopt een oog een beschadiging op. De kans op blijvende schade aan een oog is zeer klein (veel minder dan 1 procent).
 • Ook het risico op een infectie is uitzonderlijk klein.

Tijdens het vooronderzoek besteden we veel tijd aan het bespreken van eventuele neveneffecten, bijwerkingen en risico’s. Als er bij u of bij de oogarts ook maar de geringste twijfel bestaat over het slagen van de ingreep, laten we de behandeling niet doorgaan. Uw ogen zijn immers een kostbaar bezit.