Ooglaserbehandeling 2017-08-21T15:06:16+00:00

Vooronderzoek

Wij bieden verschillende onderzoeken aan, ter voorbereiding op een eventuele behandeling.

Vooronderzoek
Quickscan
 1,5 uur  20 minuten
 Volledig oogheelkundig onderzoek  Eerste stap in een eventueel vervolgtraject voor een laserbehandeling of lensimplantatie
 Advies op maat over de meest geschikte behandelmethode. U krijgt direct duidelijkheid!  Geen vervanging van vooronderzoek
 € 130. Kosten vervallen indien een behandeling bij ons wordt afgenomen  Gratis
 Contactlenzen moeten uit  Contactlenzen kunnen gedragen worden tot aan de quickscan
 U krijgt in de kliniek pupilverwijdende druppels toegediend  U krijgt geen pupilverwijdende druppels
 Noodzakelijk voor plannen en uitvoeren laserbehandeling of lensimplantatie  –
Afspraak maken voor vooronderzoek
Afspraak maken voor quickscan

Contactlenzen uit

Om uw ogen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen beoordelen en meten, vragen we u geen contactlenzen te dragen voorafgaande aan uw vooronderzoek. Deze vervormen het hoornvlies enigszins en beïnvloeden daarmee uw oogsterkte.

Zachte lenzen Minimaal twee weken voor het onderzoek uit
Harde lenzen Minimaal één maand voor het onderzoek uit*
Nachtlenzen Minimaal drie maanden voor het onderzoek uit

*Harde lenzen kunt u eventueel de eerste twee weken vervangen door zachte lenzen. Op die manier hoeft u slechts twee weken zonder lenzen te doen.

Brengt dit praktische bezwaren met zich mee? Neem dan alstublieft contact op met ons. Samen met u zoeken wij graag naar een passende oplossing.

Behandelingen

Tijdens ons uitgebreide vooronderzoek bepalen we of uw ogen in aanmerking komen voor een ooglaserbehandeling en welke techniek voor u de meest geschikte is: LASIK of PRK. Al onze laserbehandelingen zijn ‘wavefront optimized’. Dat wil zeggen dat de laser zo veel mogelijk de natuurlijke vorm van het hoornvlies aanhoudt en de minste kans geeft op storende neveneffecten, zoals schitteringen en lichtkringen.

(Trans)PRK

Dit is de methode zonder flapje.

Afhankelijk van uw wensen, de sterkte van de oogafwijking, en de overige uitkomsten van de diverse oogmetingen bepalen we samen welke van de twee lasermethoden voor u de meest geschikte is.

Femto-LASIK

Ook wel bekend als de methode met het flapje. LASIK staat voor “Laser Assisted in Situ Keratomileusis”. Oftewel: vervorming van het hoornvlies door middel van een laser.

Lasik
PRK
 Zeer snel herstel  Snel herstel
 Mogelijk om beide ogen op dezelfde dag te behandelen  Mogelijk om beide ogen op dezelfde dag te behandelen
 Weinig last van irritatie van de ogen de eerste dagen na de behandeling  (Enige) last van irritatie van de ogen de eerste dagen na de behandeling
 Verdoving door middel van oogdruppels  Verdoving door middel van oogdruppels
 Eerste controle dag na de behandeling  Eerste controle dag na de behandeling
 Veilige en duurzame behandeling  Veilige en duurzame behandeling

Leesbril oplossingen

Bent u nog niet aan een leesbril toe maar uw ogen wel? Oogkliniek Heuvelrug biedt verschillende oplossingen:

  • Monovisie
  • Raindrop™

Monovisie

Monovisie is een techniek die kan worden toegepast bij ooglaseren en implantlenzen. Het principe is simpel: door één oog licht bijziend te laten, creëren we een verte-oog en een lees-oog. Vooraf testen we uitvoerig of u geschikt bent voor monovisie en of u dit prettig vindt kijken. Monovisie is namelijk  niet voor iedereen geschikt.

Met Monovisie hoeft u bij uw dagelijkse activiteiten uw leesbril nauwelijks meer op te zetten. Voor langdurig computeren of lezen wilt u mogelijk na verloop van tijd wel een leesbril gebruiken. Uw afhankelijkheid van een leesbril is dus met monovision beslist veel kleiner.

Raindrop™

De Raindrop™ is een minuscuul implantaat van hydrogel.Dit implantaatje van 2 mm doorsnede wordt in het hoornvlies ingebracht onder een flapje en blijft altijd zitten. Deze Raindrop™ maakt de vorm van uw hoornvlies iets boller in het centrum, zodat het mulifocale eigenschappen krijgt en u zonder bril kunt lezen met dat oog. Het andere oog ziet goed in de verte. Het is dus enigszins vergelijkbaar met monovision: een verte-oog en een lees-oog naast elkaar. Eventueel kunt de behandeling combineren met een laserbehandeling om verziendheid, bijziendheid of een cilinderafwijking te corrigeren.

Nazorg

Goede nazorg vinden we bij Oogkliniek Heuvelrug niet meer dan vanzelfsprekend. Na een ooglaserbehandeling houden we uw herstel nauwlettend in de gaten.

De dag na de behandeling komt u voor een eerste controle bij de oogarts of optometrist. We bespreken uw ervaringen en nemen nogmaals de druppelinstructie met u door. Samen met de laserconsulent plant u de vervolgafspraken. Deze kunnen van persoon tot persoon verschillen in aantal en termijnen. Dat is mede afhankelijk van de toegepaste behandeltechniek.

Mocht u vragen hebben over uw behandeling of de nazorg dan kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met ons via 030-274 09 92.

Risico’s en bijwerkingen

Wereldwijd zijn miljoenen mensen met succes verlost van hun bril en contactlenzen. Voor een goed resultaat is deskundigheid van de behandelend oogarts een eerste vereiste. Risico’s en onplezierige neveneffecten kunnen dan tot een minimum worden beperkt.

Toch kunnen (tijdelijke) bijwerkingen optreden. Voorbeelden zijn droge ogen en zogenaamde halo’s (lichtkringen rond lichtbronnen in het donker). Soms ziet u een beetje wazig of ervaart u minder contrast. In de regel verdwijnen na verloop van tijd deze bijwerkingen.

Het succespercentage van Oogkliniek Heuvelrug is meer dan 98 procent. Ondanks onze deskundigheid, zorgvuldigheid, goede nazorg en innovatieve apparatuur kunnen resultaten variëren:

  • Er bestaat een kleine kans op ondercorrectie of overcorrectie. Indien na een aantal maanden blijkt dat een reststerkte is overgebleven, bespreken we de mogelijkheid van een (kosteloze) nabehandeling met u. De behoefte aan zo’n nabehandeling komt in minder dan vijf procent van de gevallen voor.
  • In zeldzame gevallen loopt een oog een beschadiging op. De kans op blijvende schade aan een oog is zeer klein (veel minder dan 1 procent).
  • Ook het risico op een infectie is uitzonderlijk klein.

Tijdens het vooronderzoek, dus voorafgaande aan een eventuele behandeling, besteden we veel tijd aan het bespreken van eventuele neveneffecten, bijwerkingen en risico’s. Als er bij u of bij de oogarts ook maar de geringste twijfel bestaat over het slagen van de ingreep, laten we de behandeling niet doorgaan. Uw ogen zijn immers een kostbaar bezit.