Onrust in ooglaserbranche na Zembla-uitzending – De risico’s van Lasik

2017-04-07T10:55:51+01:00

Als iemand me verteld had dat ik nog twee weken te leven had, had ik er geen traan om gelaten.” [...]