Gisteravond was het zover. Aan de buis gekluisterd voor Zembla over complicaties bij ooglaseren! In goed gezelschap: het voltallige bestuur van het NGRC (Ned. Gezelschap voor Refractiechirurgie), oogartsen en medewerkers van Bergman Klinieken en Zonnestraal Oogziekenhuis. En dan begint het. Mooie beelden, een bizarre zeldzame complicatie na LASIK bij 2 personen in Nederland, interviews met een gefrustreerde optometrist uit de VS die de oogarts wegzet als een op geld beluste martelaar van zijn laser patiënten. Zelf bleek hij te oud en te onhandig om subtiel een contactlens in de ogen van zijn patiënten te plaatsen. Maar hij is ‘god’, die uit de hele wereld ernstig visueel verminkte patiënten mag helpen met zijn ‘uitvinding’ van sclerale contactlenzen. Hoe pathetisch! Prachtig verhaal over zenuwen die kapot gaan door laserstralen en de journalist die in discussie gaat met een gerenommeerde Nederlandse oogarts (hoornvlies specialist en laserchirurg) over de waarde van ‘peer-reviewde’ wetenschappelijke publicaties. Waarde die ernstig in twijfel wordt getrokken door de programmamaker, immers, hij heeft een eigen literatuurstudie gedaan met zijn eigen conclusies. Conclusies die de oogarts zou achterhouden voor zijn patiënten. Die oogarts zal daarvoor verantwoording aan het volk moeten afleggen. Interessant…

Wat ik ervan vond? Ach, ik snap het wel. Gisteren schreef ik dat de keerzijde van het succesverhaal van ooglaseren wel genoemd mag worden. Er zijn ook bijwerkingen, die nooit worden ontkend, daarover geven we immers mondelinge en schriftelijke informatie volgens strakke normen die al jaren zijn vastgelegd in de professionele standaard voor refractiechirurgen. Daarom zijn de vooronderzoeken uitgebreid en wordt bij twijfel niet ingehaald. Immers, je hebt maar twee ogen. De toestemmingsverklaring, die door de potentiële laser kandidaat ondertekend wordt, is al jaren het bewijs van aandacht voor ongewenste neveneffecten en complicaties. TV is geen TV als zaken niet wat gechargeerd worden, dat weten we al jaren. Anders is het saai en zappen we door naar voetbal. Maar wat mij het meeste stoort, eigenlijk, is de belerende slotconclusie van een professor oogarts, die, zonder kennis van zaken aangaande onze werkzaamheden als refractiechirurgen (hij oefent dit deel van het vak zelf niet uit) en zonder ‘wederhoor’ bij ons als collega’s, concludeert (op basis van Zembla –informatie) dat de informatievoorziening van de refractiechirurgen tekort schiet. Gelukkig geven wij, Oogkliniek Heuvelrug, zoals blijkt op de website van Zembla, als ENIGE informatie over het zeldzame bestaan van zenuwpijn. Dat verzacht ónze pijn…