Op internet lees je veel over een relatief nieuwe lasertechniek: SMILE. Omdat het wordt aangeprezen als revolutionair, is het begrijpelijk dat we regelmatig de vraag krijgen waarom wij dit (nog) niet doen.

“Wat is SMILE?”

Bij SMILE snijdt de laser diep in het hoornvlies als het ware een lensje uit. Als de oogchirurg dat lensje via een kleine opening verwijdert, krijgt het hoornvlies een andere kromming. Het brandpunt komt op het netvlies te liggen en zorgt voor scherp zicht. De techniek belooft veel voordelen. Er is voor deze ingreep geen flap nodig, het herstel gaat snel en de hele behandeling verloopt computergestuurd. Mooie argumenten uiteraard.

“En waarom doen jullie dat niet?”

Als er zo veel voordelen zijn … waarom zijn we bij Oogkliniek Heuvelrug dan toch terughoudend? Simpelweg omdat we nog wat kanttekeningen hebben. Deze techniek is alleen geschikt voor bijziende mensen. Als u verziend bent (met een plus-bril of plus-lenzen) komt u er niet voor in aanmerking. Mocht u een cilinder hebben, dan is deze met SMILE minder voorspelbaar te corrigeren dan met bijvoorbeeld LASIK of PRK.

Een eventuele nacorrectie is niet mogelijk via de SMILE-techniek. Als er sprake blijkt te zijn van een reststerkte, dan moet u alsnog een LASIK-flapje laten maken. Of kiezen voor een nacorrectie aan het oppervlak van het hoornvlies (PRK of LASEK). Het eerdere voordeel van van deze methode komt dan helaas alsnog te vervallen.

Veelbelovend, maar nog niet verfijnd

Het ooglaseren is voortdurend in ontwikkeling. We volgen de innovaties op de voet, maar zijn enigszins afwachtend. Tijdens het jaarlijkse congres voor refractiechirurgen in 2015 kwam SMILE aan bod. Specialisten waren het erover eens dat deze behandeltechniek veelbelovend is, maar nog lang niet zo verfijnd als bijvoorbeeld LASIK. Reden voor ons om de methode nog niet aan te bevelen aan onze klanten.